URFADOSK

DOĞAYLA DOST
Haber ve duyuru için

Başkanın Mesajı

              Değerli doğa dostları merhaba,

             Yaşadığımız bölge dahil ülkemizin herbir köşesinin kendisine has coğrafik özellikleri olduğunu hepimiz bilmekteyiz.Her bölge coğrafyası endemik flora ve faunasını kendi zenginliği olarak görmektedir. Şuan içinde yaşadığımız ve spor yaptığımız  yaşam alanlarımız , doğal varlıklarımız sırasıyla çocuklarımızın , torunlarımızın ve gelecek kuşakların bizden devralacakları emanetleridir.Bu emaneti doğa sporları yaparken korumak ve korunması için gerekli duyarlılığı göstermek,bir insanlık onurudur.Bu onuru yaşatmak, sivil toplum kuruluşu,örgütü içinde yer alan hepimizin sorumluluğudur.

             Bizler sivil toplum kuruluşları,örgütleri içinde belirli görevleri sürdürürken hepbirlikte aynı amaçla üretken çalışmalar yaparak ve toplumda olumlu izler bırakarak, sorumluluklarımızı birbirimizi devretmekteyiz. Doğa sevgisi içinde sürdürdüğümüz ve uygulamaya koyduğumuz sorumluluklar bireyden bireye geçmektedir.Devraldığı sorumluluğu  sürdürücek doğa dostlarımızın unutmaması  gereken şey, kurumsal hafızadan yararlanarak önceki çalışmalara sürdürülebilir katkı sağlama ilkesidir. Urfadosk çatısı altında üzerinde önemle durmamız gereken hedeflerimiz; spor yaparken  coğrafyamıza sahip çıkmak,doğa ve kültür varlıklarımızı kamuoyuna tanıtmak ,doğa ve çevre sorunlarını gündeme getirerek kamuoyu oluşturmak , aynı amaçla hareket ettiğimiz doğa dostlarımızın kültürel,kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak olmalıdır.

           Bu amaçları hedefleyerek 2009 yılında kurmuş olduğumuz kısa adı Urfadosk olan derneğimize destek olacak herkesi Şanlıurfa'mızın gelişmesine ivme sağlamak için beraber çalışmaya davet ediyoruz. Doğada sadece ayak izimizi ve doğasever hislerimizi bırakmak amacıyla bu dernek çatısı altında çalışan değerli doğa dostlarımızı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.