URFADOSK

DOĞAYLA DOST
Haber ve duyuru için

Kurucu Üyeler

                                                                                                

                                                   KULÜP  KURUCU ÜYELERİMİZ :

                                          (Alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.)

1- Baran YAZAR *             2- Bülent KAVŞUT                                      3-Candan ÖZEN                                                  


4-Celalettin DAĞ            5-Cihan YAZAR                                           6-Cihat KARADOĞAN                             


7-Gülfer GÖV                     8-Mehmet Recai ÜSTÜNDAĞ             9-Mehmet Sait KASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10-Sıdık ÇİRİŞ               11- Şahin GÖV                                                12-Zafer DOĞU 

            (* Kurucu üyemiz vefat etmiştir.Işıklar içinde uyusun. )

                                                  

                                                                                                                GEÇİCİ YÖNETİM KURULU : 

                               İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle

                              ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda  belirtilmiştir.  

                                                                                              

                 Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

  Sıra No.

Adı Soyadı

Görevi

1

Gülfer GÖV

Y.K.  Başkanı

2

Şahin GÖV

Y.K.  Başkan Yrd.

3

Cihan YAZAR

Genel Sekreter

4

Celalettin DAĞ

Sayman

5

Sıdık ÇİRİŞ

 Asil Üye