URFADOSK

DOĞAYLA DOST
Haber ve duyuru için

Lisans İçin Sağlık Beyan Belgesi

  İlk lisans çıkardıktan sonraki yıllar için lisansınızı yeniden çıkarmak (vize yaptırmak) için gerekli olan kişisel sağlık beyan belgesini indirmek için tıklayınız:

https://docs.google.com/document/d/1Ow3-YpeXymUYSj3as4xnFwkLJhXnXq4c/edit?usp=sharing&ouid=111781692418994362813&rtpof=true&sd=true