URFADOSK

DOĞAYLA DOST
Haber ve duyuru için

UrfaDOSK Hakkında

        Şanlıurfa'da önceleri bireysel olarak yapılan ve halk tarafından bilinmeyen kampçılık ve dağcılık faaliyetleri daha sonraları, dağcılık il temsilciliğinin göreve başlamasıyla tanınmaya başladı.Dağcılık il temsilciliğinin dağcılık ve yan branşlarını tanıtmaya yönelik katkılarından sonra ilimizde ihtiyaç duyulan dernekleşme çabaları ön plana çıktı.İlimizde ilk ve tek olma özelliğine sahip olan derneğimiz,22 Nisan 2009 tarihinde Şanlıurfa’da doğa sporlarıyla ilgilenen bir grup dağcı ve doğaseverle birlikte“ Şanlıurfa Doğa Sporları,Arama-Kurtarma,Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” adıyla kuruldu.

       Derneğimizin hizmet amacı; Şanlıurfa’da gençlerin doğa sporları, dağcılık ve alt branşlarını yaparak kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine, sorunlarının araştırılmasına, çözüm yolları bulunmasına ve destek sağlanmasına, insan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerine öncülük etmektir.

          Doğa sporları yapan bireylere ilk olarak kendi coğrafyasındaki doğal alanları tanıtmak, doğal yaşama hep birlikte sahip çıkmak,yaşam alanlarını fauna ve florasıyla korumak için nitelikli sporcular yetiştirmek kuruluş felsefemizdir.Doğasına karşı duyarlı sporcuların ülkesindeki ve yurt dışındaki dağları,tarihi ve kültürel yerleri gezerek tanımaları,bilgi sahibi olmaları, bu yerleri yakın çevresine tanıtarak, onlarda farkındalık yaratmaları öncelikli hedefimizdir.

      Sporun kazandırdığı niteliklerle ve sorumluluk sahibi olma çabasıyla doğal varlıklarını koruyup gelecek kuşaklara tanıtacak ve gelecek nesillere bırakılmasında destek verecek doğasever sporcuların yetişmesine katkı sağlamak için çalışmaktayız.

          Doğada spor yapan bireylerde yaşam tarzı olarak anayasada belirtilen laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve birlikte çalışma bilincinin geliştirilmesini, aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesi hedeflenen beklentidir.

           14.10. 2017 tarihinde yapılan 4. olağan genel kurulumuzda tüzük değişikliğiyle “Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği” olarak ismi değişen derneğimizdeki genel anlayışla,gençlerin sporu yaşam biçimi olarak görüp spor etkinliklerine aktif katılım sağlamalarına,kendilerine uygun spor dallarında uzmanlaşarak dağcılık,doğa yürüyüşü,kaya tırmanışı,spor tırmanış,buz tırmanışı,dağ koşusu,dağ bisikleti,kanyon araştırma ve geçişleri yapabilme,dağ kayağı vb. branşlarda antreman yapabilmelerine ve yarışlara katılabilmelerine destek sağlamaktayız.

           Yaşadığı ortamda gönüllü çalışmalara katılabilecek,doğal afetlerde, yangın ve kaza gibi durumlarda arama ,kurtarma ve ilkyardım etkinliklerinde yer alabilecek sorumluluk sahibi bireyleri eğitmek ve arama kurtarma ekibi oluşturmak önceliklerimiz arasındadır.